Aktualności

2 stycznia 2017

Realizujemy zadanie dofinansowane z WFOŚiGW – „Likwidacja kotłowni zasilanej koksem w budynku Zajezdni Tramwajowej „Nowy Port” w Gdańsku i podłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.”

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. realizuje zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

Tytuł zadania:

„Likwidacja kotłowni zasilanej koksem w budynku Zajezdni Tramwajowej „Nowy Port” w Gdańsku i podłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej”.

 

 

Opis zadania: 

Likwidacja dwóch pieców parowych zasilanych koksem o łącznej mocy 700 kw. Roczne zużycie paliwa stałego – ok. 350 ton. Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji wewnętrznej w budynkach. Ciepło dostarczane będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych w wyniku spalania koksu, w tym ograniczenie emisji pyłu PM 10 o 1,8 Mg/rok, pyłu PM 2,5 o 1,6 Mg rok oraz CO2 o 388 Mg/rok.

 

 

Koszt kwalifikowany zadania:  660 353,00 zł

 

 

Kwota i forma dofinansowania ze środków WFOŚ i GW:

– pożyczka  297 150,00 zł

– dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne – 297 150,00 zł

 

 

 

Zadanie jest dofinansowane w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego  NOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca Wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

 

 

 

Warunkiem dofinansowania było uzyskanie najlepszego efektu ekologicznego, wyrażonego zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów  (PM 2,5;PM 10) i CO2 oraz wskaźnikiem efektywności kosztowej rozumianym jako koszt ograniczenia emisji zanieczyszczeń [zł/(Mg/rok), możliwie pełną inwentaryzację źródeł niskiej emisji  oraz maksymalny wzrost świadomości i kształtowanie prawidłowych postaw wśród mieszkańców

 

 

 

 

www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji zadania