Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. funkcjonuje w tej formie prawnej od 1 stycznia 2004 roku. Do 31 grudnia 2003 roku działał jako zakład budżetowy gminy Miasta Gdańska. Przekształcenia dokonano na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie ZKM w Gdańsku, ustawy:
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088),
2) Ustawa z 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601)

Skip to content