BIP

Przedmiot działalności

Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje jest kontynuatorem tradycji komunikacji miejskiej sięgającej 1873 roku i jest największą firmą komunikacyjną na Pomorzu.

 

Od 1 stycznia 2004 roku ZKM Gdańsk w wyniku restrukturyzacji został przekształcony w Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z o.o. i obecnie pełni funkcje wykonawcy usług w komunikacji miejskiej. W 2017 roku ZKM Gdańsk zmienił nazwę na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Od 1 stycznia 2009 roku GAiT Sp. z o.o. działa na rynku regulowanym w oparciu o wieloletnią umowę na świadczenie usług przewozowych (komunikacja autobusowa i tramwajowa) z Gminą Miasta Gdańska, w której imieniu działa Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.