BIP

Zgromadzenie wspólników

Funkcję zgromadzenia wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Zarząd

Maciej Lisicki
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Teresa Blacharska
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Żmijewski
członek Rady Nadzorczej
Alan Aleksandrowicz
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Czarniecki
członek Rady Nadzorczej