Dane formalne

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

nr konta
Polska Kasa Opieki S.A. 85 1240 1268 1111 0010 5767 4189
NIP
204 000 071 1
REGON
192 993 561
Oznaczenie sądu rejestrowego
Spółka zarejestrowana w sądzie Rejonowym Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS
000 018 661 5
wysokość kapitału zakładowego
69 171 000 PLN