Najczęściej zadawane pytania

 

 • Czy kierowca lub motorniczy może odjechać z przystanku przed czasem albo po czasie podanym w rozkładzie jazdy?

 

Dopuszczalna jest tolerancja do 1 minuty przyspieszenia i do 3 minut opóźnienia (dla przystanków krańcowych 1 minuta). Zdarzają się jednak sytuacje, na które prowadzący nie mają wpływu i nie mogli ich wcześniej przewidzieć, są to m.in. opóźnienia wynikające z wypadków i kolizji drogowych, awarii pojazdów, zerwania i uszkodzenia sieci, zaników napięcia, czy zatarasowania torowisk. Dość częsta jest sytuacja, gdy samochody stoją na torach w oczekiwaniu na możliwość opuszczenia skrzyżowania.

 

 

 

 • Zostałem przytrzaśnięty drzwiami. Czy kierowca zrobił to specjalnie?

 

Większość pojazdów spółki GAiT wyposażona jest w urządzenia do otwierania drzwi przez pasażera. Informuje o tym specjalny piktogram znajdujący się tuż koło drzwi. Drzwi działają automatycznie – otwierają się po naciśnięciu przycisku i zamykają się, gdy w świetle fotokomórki nie znajduje się żadna osoba lub przedmiot. Kierowca nie ma wpływu na proces zamykania i otwierania drzwi. O tym, że drzwi za chwilę się zamkną, informują sygnały dźwiękowe i świetlne, a zgodnie z przepisami porządkowymi zabronione jest wysiadanie i wsiadanie do pojazdu po tych sygnałach. Najczęściej do przytrzaśnięcia dochodzi przy próbach wsiadania lub wysiadania w ostatniej chwili, już po sygnale dźwiękowym i świetlnym.

 

 

 

 • Chciałem kupić bilet w pojeździe, a kierowca domagał się odliczonej kwoty. Czy ma do tego prawo?

 

Sprzedaż biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku odbywa się za odliczoną kwotę. Informują o tym naklejki w trzech językach znajdujące się na szybach kabin kierowców i motorniczych. Jeżeli pasażer nie ma odliczonej kwoty, kierujący może wydać resztę, jeżeli oczywiście taką ma. Jednocześnie musi też ocenić czy nie spowoduje to opóźnienia. Jeśli kierowca nie ma pieniędzy, aby wydać resztę, niestety nie może sprzedać biletu, a pasażer powinien opuścić pojazd. Tak mówi Uchwała Rady Miasta Gdańska.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych do zakupu biletów – pozwalają one na zakup biletu w pojeździe. Wyposażamy też pojazdy w urządzenia, pozwalające opłacić przejazd za pomocą karty płatniczej.

 

 

 

 • Mam 2 zł i chcę kupić bilet za 1,90 zł u kierowcy. Czy kierowca może wziąć resztę dla siebie?

 

Kierowca nie może sprzedać biletu za kwotę wyższą, niż wynika to z taryfy biletowej, obowiązującej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku, a tym samym przyjąć reszty dla siebie. Jeżeli pasażer nie ma odliczonej kwoty, kierujący może wydać resztę, jeżeli oczywiście taką ma. Musi jednak ocenić, czy nie spowoduje to opóźnienia. Jeśli kierowca nie ma pieniędzy, aby wydać resztę, niestety nie może sprzedać biletu, a pasażer powinien opuścić pojazd. Tak mówi Uchwała Rady Miasta Gdańska.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych do zakupu biletów – pozwalają one na zakup biletu w pojeździe. Wyposażamy też pojazdy w urządzenia, pozwalające opłacić przejazd za pomocą karty płatniczej.

 

 

 

 • Nie przyjechał mój tramwaj/autobus. Kto może udzielić mi informacji na ten temat?

 

Wszelkie informacje na temat bieżącej sytuacji komunikacyjnej w Gdańsku można uzyskać w Centrali Ruchu Zarządu Transportu Miejskiego, odwiedzając stronę www.ztm.gda.pl w zakładce „Bieżąca sytuacja komunikacyjna” lub dzwoniąc pod nr tel. (58) 520 57 75.

 

 

 

 • W wyniku gwałtownego hamowania w autobusie przewróciłem się i stłukłem okulary. Czy mogę liczyć na odszkodowanie?

 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wszyscy pasażerowie, którzy w pojazdach komunikacji miejskiej zajmują miejsca stojące, muszą się trzymać poręczy i uchwytów. Jeżeli mimo to doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, należy to zgłosić prowadzącemu pojazd, a następnie jak najszybciej przesłać do GAiT roszczenie i rachunek za naprawę zniszczonego przedmiotu. Jeżeli szkoda wynika z winy spółki GAiT, odszkodowanie zostanie wypłacone.

 

 

 

 • W wyniku gwałtownego hamowania w autobusie przewróciłem się i złamałem sobie rękę. Czy mogę liczyć na odszkodowanie?

 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wszyscy pasażerowie, którzy w pojazdach komunikacji miejskiej zajmują miejsca stojące, muszą się trzymać poręczy i uchwytów. Jeżeli mimo to doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, należy to zgłosić prowadzącemu pojazd, a następnie jak najszybciej, jeszcze przed zakończeniem leczenia, przesłać do spółki GAiT prośbę o odszkodowanie i dokumentację medyczną. Czas zgłoszenia takich zdarzeń jest istotny ze względu na konieczność zabezpieczenia monitoringu. Spółka GAiT jest ubezpieczona, a informacje o wypadkach pasażerów kierowane są bezpośrednio do ubezpieczyciela, który decyduje o wypłaceniu odszkodowania.

 

 

 

 • Chciałbym, żeby moja ulubiona linia jeździła inną trasą i z inną częstotliwością.

 

Wszystkie kwestie związane z częstotliwością oraz zmianą rozkładu jazdy należy kierować do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: ztm@ztm.gda.pl. W tej sprawie można się też kontaktować z radami dzielnicowymi.

 

 

 

 • Wydaje mi się, że kierowca jechał za szybko i złamał przepisy ruchu drogowego. Komu powinienem to zgłosić?

 

Wszelkie sprawy dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym należy zgłaszać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, a wyniki postępowania policji są uwzględniane w ocenie pracownika.

 

 

 

 • Czy mogę zwrócić kierowcy uwagę, że niewłaściwie jedzie?

 

Jeżeli sprawa dotyczy łamania przepisów ruchu drogowego powinna być zgłoszona niezwłocznie do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Wszystkie inne kwestie dotyczące pracy kierowców powinny być zgłaszane bezpośrednio do spółki GAiT, na adres kontakt@gait.pl. Prowadzący pojazdy nie mogą wdawać się w spory i dyskusje z pasażerami.

 

 

 

 • Uważam, że kierujący pojazdem był dla mnie niemiły. Komu mogę to zgłosić?

 

Wszystkie sprawy dotyczące wykonywania obowiązków służbowych przez kierowców i motorniczych spółki GAiT powinny być zgłaszane pisemnie na adres kontakt@gait.pl. Jeżeli, po sprawdzeniu, skarga zostanie uznana za zasadną, kierujący musi się liczyć z konsekwencjami dyscyplinarnymi.

 

 

 

 • Dlaczego nie mogę jeść ani pić w tramwaju lub autobusie?

 

W pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku zabronione jest spożywanie napojów oraz artykułów żywnościowych, jak również alkoholu oraz palenie papierosów (także elektronicznych). Informują o tym piktogramy znajdujące się na zewnątrz przy drzwiach oraz w środku pojazdów. W przypadku np. gwałtownego hamowania inni pasażerowie mogliby zostać oblani lub poplamieni jedzeniem. Kierowca lub motorniczy może poprosić o opuszczenie pojazdu pasażera, który nie przestrzega tych przepisów.

 

 

 

 • Kiedy włączacie klimatyzację?

 

Klimatyzacja włączana jest, gdy temperatura na zewnątrz przekracza +21°C i jest ustawiana na +19°C. W przypadku bardzo wysokiej temperatury na zewnątrz, powyżej +27°C, klimatyzacja ustawiana jest na +23°C. W pojazdach, które nie są wyposażone w klimatyzację włączany jest nawiew lub otwierane są wywietrzniki dachowe. Należy pamiętać, że gdy w pojeździe działa klimatyzacja, nie można otwierać okien.

 

 

 

 • Kiedy włączacie ogrzewanie?

 

Ogrzewanie jest uruchamiane, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej +5°C. Temperatura ogrzewania w zależności od typu pojazdu ustawiana jest na około +15°C. Trzeba pamiętać, że kierowcy i motorniczowie, na prośbę pasażera, mogą również uruchomić ogrzewanie przy temperaturze powietrza poniżej +10°C.

 

 

 

 • Moja wiata przystankowa jest zniszczona/w niewłaściwym miejscu. Komu powinienem to zgłosić?

 

O lokalizacji przystanków decyduje Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Wszystkie sprawy z tym związane należy kierować na adres: ztm@ztm.gda.pl. Ustawianie, remonty i codzienne utrzymanie przystanków to z kolei kompetencje Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Wszystkie sprawy z tym związane należy kierować na adres: info@gzdiz.gda.pl.