Zapraszamy wszystkich najmłodszych do udziału w konkursie na wymarzony tramwaj.
Na projekty czekamy do 20 września 2010, a należy je wysyłać drogą elektroniczną na: konkurs@zkm.pl lub na adres Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs”!

image22

 

Przed wysłaniem prac prosimy zapoznać się z Regulaminem

 

Regulamin konkursu „Tramwaj marzeń”.

 

 • Organizatorem konkursu jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat.
 • Prace konkursowe wykonane mogą być:a) rysowane lub malowane na kartce o maksymalnym formacie A4
  b) wydrukowane na kartce o maksymalnym formacie A4, lub
  c) wykonane w programie Paint.
 • Zgłoszenie projektu następuje poprzez wysłanie pracy:
  a) pocztą z dopiskiem „Konkurs” na adres Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) lub
  b) e-mailem na adres konkurs@zkm.pl z załączonym zeskanowanym projektem lub plikiem w programie Paint.
 • Prace zawierać powinny imię, nazwisko, wiek i hasło :
  a) na odwrocie pracy wysyłanej pocztą,
  b) w treści e-maila z załączoną pracą wysyłaną drogą elektroniczną.

Nadsyłanie projektów malowania tramwaju odbywa się do dnia 24 września 2010r. włącznie.

 

ZKM w Gdańsku Sp. z o.o. oświadcza, że nadesłane na konkurs projekty mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, lecz niesprzecznych z ideą konkursu.

 

Lista autorów wyróżnionych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zkm.gda.pl w dniu 29.09.2010 i zawierać będzie imię, pierwszą literę nazwiska i wiek autora pracy.

 

Autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni na festynie komunikacyjnym z okazji przybycia do Gdańska nowych tramwajów PESA 120NaG Swing , który odbędzie się w dniu 2.10.2010 na pętli tramwajowej na Chełmie

 

Warunkiem odebrania nagrody jest podanie imienia i nazwiska i hasła.

 

Dane osobowe nadesłane przez uczestników konkursu zostaną wykorzystane przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. wyłącznie w celu przekazania nagrody laureatom konkursu.

Skip to content