Stacja ładowania GAiT z dofinansowaniem NFOŚiGW

 

Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje w 2023 roku pozyskała dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: „Budowa stacji ładowania transportu publicznego na terenie zajezdni autobusowej Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Stacja przeznaczona  jest do ładowania 18 autobusów elektrycznych, które jesienią 2023 roku dołączyły do floty GAiT. Liczba punktów do ładowania może być sukcesywnie zwiększana według potrzeb. System zarządzania stacją ładowania zintegrowany jest z  systemami informatycznymi GAiT.

Koszt inwestycji to 15,3 mln zł netto.
Kwota dofinasowania z NFOŚiGW wynosi 3,4 mln zł.

 

Skip to content